A Tanszék tevékenysége

Tanszékünk részt vesz a Kertészmérnök (BSc), Szőlész-borász mérnök (BSc), Kertészmérnök (MSc), Mezőgazdasági biotechnológus (MSc) és Növényorvos (MSc) szakok, valamint a Határon Túli Levelező Tagozat hallgatóinak képzésében. Az alapképzésekben (BSc) fő tárgyként a Növényi biokémia és élettan és Növényi biotechnológia “A” tantárgyakat oktatjuk. A Kertészmérnök (MSc) és Növényorvos (MSc) szakokon fő tárgyunk a Növényélettan és molekuláris növénybiológia.

A tanszékre szakosodó Kertészmérnök alapképzésben résztvevő nappali tagozatos hallgatók a Kertészeti biotechnológia és növénynemesítés specializációt választhatják. Karunk 2009/2010-es tanévben indította első alkalommal a Mezőgazdasági biotechnológus (MSc) szakot, mely képzésben Tanszékünk meghatározó szerepet vállal. A tárgyak egy részéhez laboratóriumi gyakorlat is kapcsolódik. Így a hallgatók tanszékünkön a gyakorlatban is elsajátíthatják az alapvető biokémiai, növényélettani és molekuláris biológiai módszereket. Laboratóriumaink felszereltsége kiemelkedően jó.

Oktatóink többsége jól beszél angolul és/vagy németül, rendszeresen fogadunk külföldi hallgatókat is. Szakdolgozó hallgatóink részt vesznek, és sikerrel szerepelnek a helyi és az országos Tudományos Diákköri Konferenciákon. Tanszékünk részt vesz a SZIE Kertészettudományi Doktori Iskola és a Biológiatudományi Doktori Iskola munkájában is. Kutatási területeink közös motívuma a stresszfolyamatok vizsgálata kertészeti és modellnövényeken, különös tekintettel a zöldségnövények abiotikus stressztűrésére.

 

magyar