Bemutatkozás

Tanszékünkön a kertészeti növényélettan oktatásának hosszú hagyományait folytatjuk, amely több mint fél évszázados múltra tekint vissza. A növényi biokémia, élettan és molekuláris biológia oktatásában és kutatásában a molekuláris szintű megközelítést követjük. Növénybiológusként az igényünk az, hogy a növényi életfolyamatokat a maguk teljességében, az egész növényre vonatkoztatva megértsük, s a szerzett ismereteket a kertészeti termesztésben hasznosíthatóvá tegyük. Különös gondot fordítunk a mindennapi kertészeti gyakorlatban alkalmazott technológiák élettani alapjainak megismerésére.

magyar