Dr. Király Zoltán

kutatóprofesszor, a MTA doktora

Elérhetőségei:
MTA Növényvédelmi Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
1525 Budapest, Pf. 102
Tel.: 487 7533
Fax: 487 7555
E-mail: zkir@nki.hu

Főbb oktatási területei:

  • növényi kórélettan
  • növénykórtan.

Főbb kutatási területei:

  • a növényi betegségellenállóság biokémiája és élettana;
  • a reaktív oxigénfajták szerepe a rezisztenciában.

Oktatott tantárgyak

Mezőgazdasági biotechnológus (MSc) szakon tantárgyfelelősként oktatott tárgyak:

  • Növényi kórélettan és stresszbiológia

Szakmai névjegy

Publikációs jegyzék

 

magyar