Dr. Szalai József - Publikációs jegyzék

Könyv

Szalai J (2001): Életjelenségek a kertekben. Szaktudás Kiadóház, Budapest. 198 p.

Szalai J (2003): Évszakok a kertekben. Szaktudás Kiadóház, Budapest, 239 p.

Szalai J (2009): Életfeltételek a kertekben, História Alapítvány, Bp. 244 p. 

Szalai J (2009): A növények fenn tartható termesztése, Szaktudás Kiadóház, Bp., 152 p.

Könyvrészlet

Zarka V, Szalai J (2005): Görögdinnye mikroszaporítása. In: Jámborné Benczúr E., Dobrányszki J. (Szerk.): Kertészeti növények in vitro mikroszaporítása. Mezőgazda Kiadó, Budapest. p. 145. 

Tudományos közlemények

Tantos Á, Mészáros A, Farkas T, Szalai J, Horváth G: (2001) Triacontanol supported micropropagation of woody plants. Plant Cell Reports. 20: 16-21.

Dobránszki, J., Abdul-Kader, A., Magyar-Tábori, K., Jámbor-Benczúr, E., Bubán, T., Szalai, J. and Lazányi, J. (2000). Single dual effects ofdifferent cytokinins on sshoot multiplication of different apple scions Horticultural Science, 6.(4) 12-15 p.

Dobránszki, J., Magyar-Tábori, K., Jámbor-Benczúr, E., Lazányi, J. Bubán, T., and Szalai J. (2000). Influence of aromatic cytokinins on shoot multiplication and their after-effect on rooting of apple cv. Húsvéti rozmaring Horticultural Science, 6.(4) 18-22 p.

Szalai J (2000). Alkalmazott kertészeti növényélettan. Könyv kézirat. Bp. Dinasztia Kiadó,. 220 p.

Szalai J (2000). Kertészeti növényélettan. Egyetemi jegyzet, Bp. Szent István Egyetem, Jegyzetellátó. 360 p.

Kissimon J, Neményi A, Droppa M, Erdei S, Kerényi-Nemestothi K, Burian J, Szalai J., Horváth G: (2000) Altered physiological characteristics of ornamental trees grown in polluted urban area. Environ. Exp. Bot (submitted)

Szalai J (1998): The micropropagation of water melon. IX. International Congress on Plant Tissue Culture and Cell Culture, Jerusalem, Israel, 14-19 June.

Szalai J (1996): Micropropagation of musk melon. Proc. First Hung. Egypt. Horticult. Conf. Kafr El-Sheikh, Egypt, 15-17 Sept., p.8.

Szalai J (1995): The micropropagation of water melon. Horticult. Sci. 27: 111-113

Lászlóffy K - Szalai J – Máthé Á (1993): A száműzött növényi zöld. Élet és Tudomány, 4. szám. Budapest. 116-117.p.

Szalai J (1987): Alkalmazott növényélettan. Kertészeti Egyetem Élelmiszeripari Kar. Budapest. 215.p.

Szalai J (1982): Alkalmazott növényélettan. Kertészeti Egyetem Tartósítóipari Kar. Budapest. 172.p.

Szalai J (1981): Növényélettani gyakorlatok. Kertészeti Egyetem  Termesztési Kar. 193.p.

Szalai J (1974): Az alany és közbeoltás hatása a Jonathán almafajta egyes élettani folyamataira. Kandidátusi értekezés MTA Könyvtára. Budapest. 172.p.

Brunner T – Antoniné Gál Zs - Szalai J (1972): Kálcium és szénhidrát mennyiség vizsgálata a körte, kajszi- és őszibarack oltványok oltáshely régiójában, különös tekintettel a kompatibilitásra. (Előzetes közlemény) Kertészeti Egyetem Közleményei. Vol. XXXVI. T.4. 139-145.p.

Szalai J (1971): Különböző alanyú körtefajták kataláz aktivitásának változása a tenyészidő alatt. Szőlő- és gyümölcstermesztés. Vol. VI. 147-151.p.

Szalai, J (1970): The yearly dynamic change of catalase activity in the vegetative part of apple varieties. Acta Agronomica Academiae Scientarium Hungaricae Tom. 19. (1-2) 271-278.p.

Szalai J (1970): Előzetes fotoszintézis vizsgálatok almaoltványokon. Kertészeti Egyetem Közleményei. Vol. XXXIV.

Szalai, J (1970): Seasonal Changes in the catalase of the own rooted apple variety starking. Acta Agronomica Academiae Scientarium Hungaricae Tom. 19. (1-2) 165-170.p.

Szalai, J (1968): The change of catalase activity with table-vine varieties in the course of vegetation. Acta Agronomica Academiae Scientarium Hungaricae 17. (3-4) 341-346.p.

Szalai, J (1967): Kataláz enzim aktivitását meghatározó módszerek összehasonlító vizsgálata. Acta Agronomica Academiae Scientarium Hungaricae 16. (3-4) 361-366.p.

Szalai J (1966): Kötött és szabad víztartalom arányának vizsgálata korai, közepes és késői csemegeszőlő fajtáknál. Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Közleményei. Vol. XXX.

Szalai J (1966): A kataláz enzim aktivitását meghatározó módszerek összehasonlító vizsgálata. Doktori értekezés. Kertészeti Egyetem Könyvtára. Budapest, 91.p.

magyar