Dr. Szalai József

ny. egyetemi docens

Elérhetősége:
"A" épület, fsz. 31. szoba
Tel.: 305 7229
Belső mellék: 6229
E-mail: szalai.jozsef@kertk.szie.hu

Főbb oktatási területei:

 • a kertészeti növények vízgazdálkodása;
 • áványi táplálkozás és hiánybetegségek;
 • szénhidrát anyagcsere;
 • termésképzés;
 • gyümölcsérés;
 • szőlőérés;
 • tárolásbiológia;
 • utóérésélettan;
 • kertészeti növények élettana;
 • környezetvédelmi növényélettan;
 • igazságügyi növényélettan.

Főbb kutatási területei:

 • a kertészeti növények vízigényei;
 • kertészeti növények ásványi táplálkozása és hiánybetegségek feltárása;
 • környezetszennyező nehézfémek hatása különböző toleranciájú növények élettani folyamataira;
 • különböző környezeti stresszfaktorok hatása növények élettani folyamatainak szabályozására, különös tekintettel a stressz-toleráns transzgénikus növényekre.

Oktatott tantárgyai

Kertészettudományi Karon

Kertészmérnök (BSc) szak levelező tagozatán oktatott tárgya:

 • Növényi biokémia és élettan

PhD képzésben tantárgyfelelősként oktatott tantárgyai:

 • Kertészeti növényélettan
 • Növényi szövettenyésztés és mikroszaporítás

Élelmiszertudományi Karon

Szőlész borász szak nappali tagozatán tantárgyfelelősként oktatott tantárgya:

 • Alkalmazott növényélettan

 

Szakmai névjegy

Publikációs jegyzék

magyar