Kissné dr. Bába Erzsébet - Publikációs jegyzék

MTMT adatbázis

Könyv, -részlet

Lukács N, Kissné Bába E. (2013) Fermentáció, sejtgyárak, fitofarm technológiák In: Lukács N. (szerk.)  Növényi biotechnológia, Kiadó Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kara 34-44 p. (ISBN:978-963-503-560-1)

Kissné Bába E., Bisztray Gy. D. (2005): Sárgadinnye, In: Jámborné Benczúr E., Dobránszki J. (szerk.): Kertészeti növények mikroszaporítása. Mezőgazda Kiadó. 147-149 p. (ISBN:963-286-151-5)

Bisztray Gy. D., Kissné Bába E. Zarka V. (2005): Tök, In: Jámborné Benczúr E., Dobránszki J. (szerk.): Kertészeti növények mikroszaporítása. Mezőgazda Kiadó. 149-153 p. (ISBN:963-286-151-5)

Kissimon J., Kissné Bába E. (2005): Fotoszintetikus sajátosságok változtatása a mikroszaporítás során, In: Jámborné Benczúr E., Dobránszki J. (szerk.): Kertészeti növények mikroszaporítása. Mezőgazda Kiadó. 87-95 p. (ISBN:963-286-151-5)

Folyóiratban megjelent közlemények

Jäger K., Miskó A., Fábián A., Deák C., Kiss-Bába E., Polgári D., Barnabás B., Papp I. (2015) Expression of a WIN/SHN type regulator of wheat triggers disorganized proliferation of the Arabidopsis leaf cuticle Biologia Plantarum 59 (1): 29-36 p. IF: 1,74

Kiss-Bába E., Pánczél S., Velich I., Bisztray G. D. (2010) Influence of genotype and explant source on the in vitro regeneration ability of different melon varieties. Acta Biologica Hungarica 4, 498-511 p. IF: 0,793

Kiss-Bába E., Pánczél S., Simonyi K., Bisztray Gy. D. (2010) Investigations on the regeneration ability of squash cultivars. Acta Agronomica Hungarica 2, 159–166 p.

Bába E., Zarka V., Deák T., Pedryc A., Velich I., Bisztray Gy. D. (2002): Molecular diversity of Hungarian melon varieties revealed by RAPD markers. International Journal of Horticultural Science 8, (3-4): 11-13 p.

Bársony Cs., Bisztray Gy., Bába E. and Velich I. (1999): Shoot induction and plant regeneration from cotyledon segments of the muskmelon variety „Hógolyó”. International Journal of Horticultural Science 5, (1-2): 61-64 p.

Konferencia kiadványok

Badics E., Gubala D., Szegő A., Gáspár L., Takács Z., Papp I., Kissné Bába E. (2017) Szárazságstressz indukálta dehidrin fehérjék és gének azonosítása uborkában XXIII. Növénynemesítési Tudományos Nap (2017. március 07. Budapest) Összefoglalók 77 p.

Badics E., Gubala D., Zsemberi O., Szegő A., Gáspár L., Kissné Bába E., Papp I. (2016) Szárazságstressz hatására kifejeződő dehidrin fehérjék kimutatása uborkában FIBOK 2016 Összefoglalók (2016. március 21-22. Gödöllő) NPE13, 92 p.

Badics E., Gubala D., Szegő A., Gáspár L., Kissné Bába E., Papp I. (2016) Stresszindukált dehidrin fehérjék és mRNS szekvenciák azonosítása uborkában XXII. Növénynemesítési Tudományos Nap (2016. március 10. Budapest) Összefoglalók 66 p.

Pánczél S., Kissné Bába E, Bisztray Gy. D. Magyar sárgadinnye fajták in vitro regenerációja szomatikus embriógenezis útján (2007) XIII. Növénynemesítési Tudományos Napok (2007. március 12. Budapest) Összefoglalók 115 p. (abstract)

Szegő A., Vajda G., Kissné Bába E., Nagy I., Lukács N. (2006): Putatív endogén duplaszálú RNS-vírusok paprikafajokban. XVI. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum. (2006. január 26-27. Keszthely) 95-99 p. (full paper)

Kiss-Bába E., K. Simonyi, V. Zarka, I. Tóbiás., I. Velich, Gy. D. Bisztray (2006) Experiments on transformation and in vitro regeneration of squash varieties. 5th In Vitro Culture and Horticultural Breeding Symposium, (12-17. September 2004., Debrecen, Hungary) ISHS Acta Horticulturae 725 Vol. 2. 791-794 p. (full paper)

Kissné Bába E., Gyurcsáné Millei Á., Pánczél S., Velich I., Bisztray Gy. D. A regeneráció hatékonysága embriogenezis és organogenezis útján sárgadinnyénél (2006) XII. Növény-nemesítési Tudományos Napok (2006. március 7-8. Budapest) Összefoglalók 136 p. (abstract)

Szegő, A., Enünlü N., Veliceasa D., Kiss-Bába E., Vajda G., Deshmukh S. and Lukács, N. (2005): Cryptic viruses and  enigmatic double-stranded RNAs in vegetables Lippay J - Ormos I.- Vass K. Scientific symposium, Abstracts pp.: 384-385  (abstract)

Kissné Bába E., Simonyi K. Pánczél S., Tóbiás I. Velich I. Bisztray Gy. D. (2005): Transzformációs kísérletek kabakosoknál XI. Növénynemesítési Tudományos Napok (2005. március 3-4. Budapest) Összefoglalók 101 p. (abstract)

Bisztray Gy. D. Kissné Bába E., Sz. Nagy L., Bodor P., Simonyi K. Deák T., Pánczél S., Bacsó R. Zarka V., Oláh R. Tóbiás I., Balog I., Velich I. (2005): Molekuláris növénynemesítési módszerek alkalmazása kabakosoknál és szőlőnél XI. Növénynemesítési Tudományos Napok (2005. március 3-4. Budapest) Összefoglalók 19 p. (abstract)

Kiss-Bába E., Pánczél S., Zarka V., Bisztray Gy. D., Velich I. (2004) Regeneration ability of some Hungarian melon varieties, In: A. Lebeda and H.S. Paris (Eds.) Progress in Cucurbit Genetics and Breeding Research. Proceedings of Cucurbitaceae 2004 8th EUCARPIA Meeting on Cucurbit Genetics and Breeding. (July 12-17, Olomouc, Czech Republic) 437-439 p (full paper)

Deák T., Seregély Zs., Kaffka K.J., Bába E., Zarka V. and Bisztray Gy.D. (2004): Distinction of melon genotypes using NIR spectroscopy, In: (Daevis and Garrido-Varo ed.): Near Infrared Spectroscopy: Proceedings of the 11th International Conference. NIR Publications, Charlton Mill, UK. (6-11 April 2003 Cordoba, Spain) 385-388. p. (full paper)

Simonyi K, Kissné Bába E., Bisztray Gy. Velich I. (2004): Kabakosok in vitro regenerációja sziklevélből X. Növénynemesítési Tudományos Napok (2004. február 18-19. Budapest) Összefoglalók 148 p. (abstract)

Bába E., Zarka V., Bisztray Gy. D., Velich I. Tóbiás I. (2003): Transzformációs kísérletek a vírusrezisztencia kialakítására sárgadinnyénél. IX. Növénynemesítési Tudományos napok (2003. március 5-6. Budapest) Összefoglalók 75 p. (abstract)

Kissné Bába E. Zarka V. Bisztray Gy. D., Velich I. Tóbiás I. Transzformációs kísérletek sárgadinnyén. (2003): „Lippay János - Ormos Imre - Vas Károly” Tudományos Ülésszak, Bioktechnológiai, alkalmazott genetikai és növényélettani Szekció, (2003. november 6-7. Budapest). Összefoglalók: 100-101 p. (abstract)

Bába E., Zarka V., Pedryc A., Velich I., Bisztray Gy. D. (2003): The Use of RAPD markers for distinction of Hungarian melon and watermelon cultivars. 4th International Conference of PhD students in Miskolc, Agriculture section (11 - 17 August, Mikolc, Hungary) 175-180 p. (full paper)

Bába, E., Bársony Cs., Zarka V., Deák T., Pedryc A., Velich I. , Bisztray Gy., (2002): Magyar sárgadinnye fajták jellemzése RAPD markerekkel. VIII. Növénynemesítési Tudományos napok (2002. február 12-13. Budapest) Összefoglalók 79 p. (abstract)

Bába E., Bisztray Gy., Velich I. (2001): A sárgadinnye in vitro regenerációja sziklevélből. VII. Növénynemesítési Tudományos napok (2001. január 23-24. Budapest) Összefoglalók 70 p. (abstract)

Bába E., Velich I., Bisztray Gy. (2000): A sárgadinnye in vitro regenerációja sziklevélből. Lippay János & Vas Károly Tudományos Ülésszak, Élettani és Genetikai Kutatások Kertészeti alkalmazása Szekció, (2000. november 6-7, Budapest). Összefoglalók 136-137 p. (abstract)

Borókai R., E. Tímár E., E. Bába, Cs. Bársony, I. Velich, K. Kaffka, Gy. Bisztray, (2000): Sárgadinnye és Görögdinnye fajták jellemzése molekuláris markerekkel. Lippay János - Vas Károly Tudományos Ülésszak, Élettani és Genetikai Kutatások Kertészeti alkalmazása Szekció, (2000. november 6-7, Budapest). Összefoglalók 142-143 p. (abstract)

Bisztray Gy., Bársony Cs., Bába E., Borókai R., Zarka V., Szabados A., Velich I. (2000): A görög és sárgadinnye in vitro regenerációja. VI. Növénynemesítési Tudományos napok (2000. március 8-9. Budapest) Összefoglalók 33 p. (abstract)

Undefined