Dr. István Papp, DSc

professor and head of department, DSc

                                                                                            

Availability::
"A" building,ground floor room 29.
Tel.: 305 7695

Okleveles biológia-kémia szakos tanár. A biokémia, biotechnológia és növényélettan témájába tartozó előadások és gyakorlatok oktatója. A Kertészmérnök (BSc) szak nappali tagozatán a Kertészeti biotechnológia szakmai modul a (2015/2016-os tanévig) illetve a Kertészeti biotechnológia és növénynemesítés specializáció (2016/2017-es tanévtől) vezetője.

Főbb oktatási területei:

 • lipidanyagcsere;
 • fotoszintézis;
 • vízgazdálkodás;
 • anyagtranszport;
 • növényi hormonok;
 • termésképzés, gyümölcsérés, tárolás;
 • növényélettani folyamatok biotechnológiai célú módosítása;
 • a növényélettan molekuláris vizsgálati módszerei.

Főbb kutatási területei:

 • növényi stresszválaszok vizsgálata modell növényen (Arabidopsis) és uborkában;
 • a növényi kutikula biológiája és szerepe a stresszválaszokban
 • a termés élettana, hormonális és anyagcsere változásai

Oktatott tantárgyai:

Kertészmérnök (BSc), Környezetgazdálkodási agrármérnök (BSc) és Szőlész-borász mérnök (BSc) szakokon oktatott tárgya:

 • Növényi biokémia és élettan

Kertészmérnök (BSc) szakon oktatott tárgya:

 • Növényi biotechnológia

Kertészmérnök (BSc) szak Határon Túli Levelező Tagozatán (Beregszász, Nyárádszereda, Zenta) oktatott tárgya:

 • Növényi biokémia és élettan.

Kertészmérnök (MSc), Növényorvos (MSc), Díszkertészeti mérnök (MSc) szakokon oktatott tárgya:

 • Növényélettan és molekuláris növénybiológia

Az MSc in Horticulture angol nyelvű képzésben oktatott tárgyai:

 • Plant stress physiology
 • Plant physiology and plant molecular biology

Mezőgazdasági biotechnológus (MSc) szakon oktatott tárgyai:

 • A génsebészet alapjai (tantárgyfelelős)
 • A biotechnológia biztonsági, jogi és etikai kérdései
 • Növényélettani folyamatok biotechnológiai célú módosítása (tantárgyfelelős)
 • Növényélettan és molekuláris növénybiológia
 • Növényi kórélettan és stresszbiológia
 • Növényi biotechnológia a világ mezőgazdaságában
 • A növényélettan molekuláris vizsgálati módszerei (tantárgyfelelős)

PhD képzésben oktatott tantárgya:

 • A molekuláris növénybiológia eredményei és kertészeti alkalmazásuk
 • A kertészeti növényélettan és molekuláris biológia aktuális kérdései

Elnyert pályázatok

 • EUREKA-HU-08-FRUITRIP - témavezetőként
 • K80211 OTKA-NKTH - témavezetőként
 • K75528 OTKA - résztvevőként
 • K75584 OTKA - résztvevőként

Szakmai névjegy

Publication list

 

English