Dr. habil. Noémi Lukács DSc

professor emerita, DSc (retired)

 

Availability:
"A" building, ground floor room 18.
Tel.: 305 7313

Főbb oktatási területei:

 • növényi biotechnológia
 • funkcionális genomika
 • molekuláris növénybiológia.

Főbb kutatási területei:

 • növényi kriptikus vírusok molekuláris jellemzése;
 • növényi kriptikus és endornavírusok elterjedésének vizsgálata kertészeti növényekben;
 • búza apoplaszt fehérjemintázatának változása fagy ill. gombafertőzés hatására;
 • fás szárú növények nem invazív vizsgálata. 

Oktatott tantárgyai

Kertészmérnök (BSc) szak nappali és levelező tagozatán tantárgyfelelősként oktatott tárgya:

 • Növényi biotechnológia

Növényorvos (MSc) szakon oktatott tárgyai:

 • A biotechnológia biztonsági, jogi és etikai kérdései (tantárgyfelelős)

Mezőgazdasági biotechnológus (MSc) szakon szak- és tantárgyfelelősként oktatott tárgyak:

 • Szerves- és biokémia
 • Sejtbiológia
 • Anyagcsere-élettan (tantárgyfelelős)
 • A génsebészet alapjai
 • Funkcionális genomika
 • A biotechnológia biztonsági, jogi és etikai kérdései (tantárgyfelelős)
 • Növényélettani folyamatok biotechnológiai célú módosítása
 • Növényélettan és molekuláris növénybiológia
 • Növényi kórélettan és stresszbiológia
 • Növényi biotechnológia a világ mezőgazdaságában
 • A növényélettan molekuláris vizsgálati módszerei

PhD képzésben tantárgyfelelősként oktatott tantárgyai:

 • A molekuláris növénybiológia vizsgálati módszerei
 • Alapvető génsebészeti és molekuláris biológiai módszerek
 • Funkcionális genomika
 • Növényi stresszélettan
 • Növényi biokémia és sejtbiológia

 

Curriculum vitae

Publication list

English