Oktatás

A Tanszék részt vesz a Kertészmérnök (BSc), a Környezetgazdálkodási agrármérnök (BSc), a Szőlész-borász mérnök (BSc) a Kertészmérnök (MSc), a Díszkertészeti mérnök (MSc), a Mezőgazdasági biotechnológus (MSc) és a Növényorvos (MSc) szakok, valamint a Határon Túli Levelező Tagozat hallgatóinak képzésében.
Az alapképzésben (BSc) a Növényi biokémia és élettan és a Növényi biotechnológia tárgyakat (“A” tárgyak) oktatjuk egy-egy szemeszterben.
A Kertészmérnök (MSc) és Növényorvos (MSc) szakokon a Növényélettan és molekuláris növénybiológia „A” tárgyunk a kötelező tananyag része.
A tanszékre szakosodó Kertészmérnök (BSc) képzésben résztvevő nappali tagozatos hallgatók a Kertészeti biotechnológia szakirányt választhatják.
Karunk 2009/2010-es tanévben indította első alkalommal a Mezőgazdasági biotechnológus (MSc) szakot nappali tagozaton, mely képzésben Tanszékünk meghatározó szerepet vállalt.
A tárgyak egy részéhez laboratóriumi gyakorlat is kapcsolódik, így a hallgatók tanszékünkön a gyakorlatban is elsajátíthatják az alapvető biokémiai, növényélettani és növényi molekuláris biológiai módszereket. Laboratóriumaink felszereltsége kiemelkedően jó.
Oktatóink többsége jól beszél angolul és/vagy németül, ezért örömmel fogadunk külföldi hallgatókat is. Szakkörös hallgatóink rendszeresen részt vesznek, és sikerrel szerepelnek a helyi és az országos Tudományos Diákköri Konferenciákon.
Növényélettan és Növényi Biokémia Tanszék részt vesz a SZIE Kertészettudományi Doktori Iskola és a Biológiatudományi Doktori Iskola munkájában is

magyar