Doktori fokozatszerzés a Tanszéken

PhD dolgozatok

Deák Csilla (2017) Szárazságtűrés vizsgálata különböző búzafajtákban

Neda Haddadderafshi (2015) Diversity and antagonistic activity of endophytic fungi from sweet cherry and pepper

Albert Zsolt (2014) Alma és paprika exokarpiumok szöveti és molekuláris biológiai jellemzése különböző fejlettségi állapotokban és a tárolás során

Bacsó Renáta (2010) A szárazságtűrés élettani hátterének vizsgálata Arabidopsis modellnövényen és transzgenikus szárazságtűrő növények előállítása

Pós Veronika (2010): Levélrozsda illetve kadmium által indukált változások búza és árpa apoplaszt fehérjemintázatában

Szegő Anita (2009): A kriptikus és endornavírusok elterjedtsége, perzisztenciája és molekuláris jellemzése

Mészáros Annamária (2007): Az in vitro szaporítás hatékonyságának fokozását célzó eljárások alkalmazása kertészeti növényeken

Szász Attila (2004): Különböző kultúrnövények (repce, paprika és tojásgyümölcs) genetikai módosítását szolgáló szövettenyésztési módszerek kidolgozása és alkalmazása.

Hegedűs Attila (2002): Eltérő érzékenységű növénytípusok élettani válaszai különböző stressz körülmények között

Tantos Ágnes (2002): Természetes növekedésszabályozó anyagok hatásának vizsgálata a növényi szövettenyészetekben

Neményi András (2000): Különböző stressztényezők hatása a Trachycarpus fortunei Wendl. fotoszintézisére

Helmléné Jánosi Magdolna (1993): Szövettenyésztés szerepe a görög-dinnye nemesítésében és fajta-fenntartásában (Dokt.d. egyet.)

MTA doktori dolgozat

Papp István (2015): A génkifejeződés, szárazságtűrés és vízvesztés egyes mechanizmusai és összefüggései modell- és haszonnövényekben

Lukács Noémi (2010): Monoklonális ellenanyagok, mint kulcsmolekulák a biotechnológiában és a vírusok jellemzésében

Droppa Magdolna (2002): A fotoszintetikus membrán struktúrális-funkcionális szerveződésének elemei és ezek stressz indukálta módosulásai

 

magyar