Oktatott specializációk

A kertészeti biotechnológia és növénynemesítés specializáció felvételét elsősorban azoknak a hallgatóknak javasoljuk, akik tanulmányaik MSc szinten történő folytatását tervezik, vagy el kívánnak mélyedni a kertészeti termesztés alapjait megteremtő élettani, genetikai, biotechnológiai és biokémiai tudományokban. A szakkörös hallgatók két tanszék, a Genetika és Növénynemesítés Tanszék és a Növényélettan és Növényi Biokémia Tanszék témái közül választhatnak szakdolgozati témát. Témavezetőjük az adott témával egyébként is foglalkozó kutató lesz. Mindkét tanszékre jellemző, hogy a hallgatókkal intenzíven és egyénileg foglalkozunk, amiben a tanszékek fiatal oktatói és PhD hallgatói lelkes, hathatós segítséget nyújtanak. A tudományos diákköri versenyeken való részvétel hallgatóink körében általános, sok tanítványunk ért el országos diákköri versenyeken is előkelő helyezést.

A kiadott témák kidolgozása szinte kivétel nélkül laboratóriumi munkát és műszeres vizsgálatokat igényel. Minden esetben egy jól körvonalazott, a rendelkezésre álló idő alatt lezárható kisebb témát adunk ki. A kertészeti biotechnológia specializációt választó hallgatóktól érdeklődést, tanulni vágyást és megbízható, gondos munkavégzést várunk. Esetleges túljelentkezésnél a jelentkezési lapon megadott szempontok alapján állítunk fel rangsort (érdemjegyek a megadott tárgyakban, nyelvtudás, diákköri érdeklődés)

Specializációk:

  • Kertészeti biotechnológia szakmai modul I-III. - a Kertészmérnök (BSc) szak nappali tagozatán (2015/2016-os tanévig választható)
  • Kertészeti biotechnológia és növénynemesítés specializáció I-III. - a Kertészmérnök (BSc) szak nappali tagozatán (2016/2017-es tanévtől)

Diplomamunka és szakdolgozat témák

A specializációra való jelentkezés feltételei BSc szakosoknak (PDF)

Kertészeti biotechnológia specializációra jelentkezési lap a tanszéki titkárságon (A épület 29. szoba).

magyar