Tanszéken készült szakdolgozatok, diplomamunkák

Gál Luca (2016) Egy növényi RNS szintű minőségbiztosítási rendszer jellemzése: a Nonstop Decay, BSc szakdolgozat

Zsemberi Orsolya (2016) Védekezési gének és antioxidánsok szerepe tünetmentes (extrém) és nekrotikus tünetekkel járó (hiperszenzitív) növényi vírusrezisztenciában, BSc szakdolgozat

Badics Eszter (2015) Szárazságstressz hatására kifejeződő dehidrin fehérjék vizsgálata uborkában, BSc szakdolgozat

Balogh Bence (2015) Uborka (Cucumis sativus) fajták szárazsággal szembeni érzékenységének összehasonlító élettani vizsgálata, BSc szakdolgozat

Együd Zsolt (2015) A tarlórépa göndörödés vírus fertőződésének hatása a miR168domesztikácó hatása a mandula genetikai variabilitására, BSc szakdolgozat

Fekete Anna Katalin (2015) Az Mlo gén 3’ régiójának vizsgálata Triticum monococcum-ban, BSc szakdolgozat

Koczor Ádám András (2015) Kísérletek portokultúra létrehozására Capsicum chinense növényből, BSc szakdolgozat

Palla Balázs (2015) Cseresznye alany-nemes kombinációk fotoszintézisének és sztóma paramétereinek vizsgálata, BSc szakdolgozat

Reé Dóra (2015) Kísérletek Beet Cryptic Virus 2 nukleokapszidot specifikusa felismerő ellenanyagok előállítására, MSc diplomamunka

Teráz Viktor (2015) A Knotted1 génről rekombinánsan előállított fehérjestruktúrák oldhatóságának vizsgálata, BSc szakdolgozat

Vörös Marcell (2015) SHINE transzkripciósfaktort túltermelő lúdfű stressztűrésének jellemzése, BSc szakdolgozat

Winter Zsófia (2015) A paprikában található (Capsicum annuum L.) endofita gombák mikromorfológiai analízise, BSc szakdolgozat

Borbély József Zoltán (2014) Interspecifikus Capsicum hibridek előállítása a partiti- és endornavírusok fajok közötti átvitelének tanulmányozása, MSc diplomamunka

Csontos László (2014) Alma apadásának mérése tárolás során és a gyümölcs kutikulájának műszeres vizsgálatai, MSc diplomamunka

Fekete Stella (2014) Kísérletek egy Alphapartivírus köpenyfehérjéjének indukálható növényi expressziójára, BSc szakdolgozat

Győrfi Viktória Zsuzsanna (2014) Beet cryptic 2 vírus kvázispéciesz spektrum térképezése céklában, BSc szakdolgozat

Hajnik Lilla (2014) Búzából izolált WZY2 gén kifejeződésének vizsgálata Arabidopsis thaliana növényben, MSc diplomamunka

Ivanics Balázs Ágoston (2014) Nyári és téli alma kutikulájának mikroszkópos és molekuláris vizsgálata, BSc szakdolgozat

Kuznyák Lilla Tünde (2014) Alma Lacerata génre transzgénikus lúdfű vonal molekuláris jellemzése, MSc diplomamunka

Magyari Judit (2014) Szőlőlisztharmat rezisztenciagének hatásfokának vizsgálata Erysiphe necatorra, BSc szakdolgozat

Nyéki Zsuzsanna Éva (2014) Kísérletek egy növényi Deltapartiti vírus gazdakörének tisztázására, BSc szakdolgozat

Auth Mariann (2013) A Wdhn13 dehidrin gén kifejeződését befolyásoló tényezők vizsgálata, MSc diplomamunka

Kelemen Judit Katalin (2013) Az alma feltételezett Lacerata génjének transzformációja Arabidopsis modellnövénybe, MSc diplomamunka

Auber Andor (2013) Cukorrépa kriptikus vírusok in situ lokalizációjának vizsgálata különböző cukorrépafajták, MSc diplomamunka

Szádeczky-Kardoss István (2013) Endogén dsRNS-ek előfordulása Nicotiana tabacum-ban, MSc diplomamunka

Tajti Judit (2013) Előkísérletek DNS-RNS hibrid létrehozására szerkezetspecifikus mononklonális ellenagyag előállításához, MSc diplomamunka

Gazdag Orsolya (2012) Cukorrépa kriptikus vírus mennyiségi meghatározása real-time PCR technikával, MSc diplomamunka

Kovács Krisztina (2012) Virális antigének előállítása tobamovírussal fertőzött illetve kriptikus vírust hordozó növényekből, BSc szakdolgozat

Kuznyák Lilla Tünde (2012) A növényi kutikula szerepe a paprika termésének vízháztartásában, BSc szakdolgozat

Molnár Attila (2012) Viaszoltságban szerepet játszó gének homológjainak vizsgálata almában, MSc diplomamunka

Nagy Veronika Anna (2012) Eltérő stressztűrésű búza genotípusok összehasonlító vizsgálata élettani molekuláris módszerekkel, MSc diplomamunka

Reé Dóra (2012) Előmunkálatok DNS+RNS-hibrideket specifikusan felismerő ellenanyagok előállításához, BSc szakdolgozat

Sztankovics Réka (2012) Vízoldható festékek hatása in vitro Drosera kaieteurensis növények növekedésére és antioxidáns kapacitására, BSc szakdolgozat

Tóth Evelin (2012) Búza fagytűrést befolyásoló szabályozógén funkcionális azonosítása lúdfűben, MSc diplomamunka

Auber Andor (2011) Kísérletek a mágneses tér növényi növekedésre gyakorolt hatásának igazolhatóságára, BSc szakdolgozat

Balázs Gergely Mihály (2011) Antioxidáns kapacitás meghatározása négy különböző fajtájú paprikánál, érett és éretlen fenológiai fázisban, MSc diplomamunka

Beh Mariann (2011) Etilénes érlelés hatása kiwi és körte gyümölcsére, MSc diplomamunka

Csontos László (2011) A prolin akkumulációa Papaver somniferum fajtákban hidegstressz alatt, BSc szakdolgozat

Kelemen Judit Katalin (2011) Abszcizinsav érzékenység és a trichomsűrűség összefüggése Arabidopsis mutánsok esetében, BSc szakdolgozat

Kórász Dániel (2011) Oltott sárgadinnye sótűrése, BSc szakdolgozat

Pósa Tímea Borbála (2011) Egy nekrotikus CMV mutánssal fertőzött Nicotiana clevelandii növény proteomikai vizsgálata, MSc diplomamunka

Szádeczky-Kardoss István (2011) Duplaszálú RNS-ek kimutatása kloroplasztiszból és dohánylevélből izolált nukleinsav mintákból,BSc szakdolgozat

Deák Csilla (2010) A növényi abiotikus stressztűrésben szerepet játszó szabályozógének vizsgálata, MSc diplomamunka

Dudás Anita (2010) Árpa sárga mozaik vírus és árpa enyhe mozaik vírus előfordulása fertőzött területeken termesztett árpafajtákban, MSc diplomamunka

Hinel Sándor (2010) Kísérletek teljes hosszúságú cukorrépa kriptovírus cDNS-ek előállítására a vírusfehérjék in vitro szintéziséhez, MSc diplomamunka

Pintér Ramóna (2010) Agronómiailag fontos jellegeket befolyásoló lókuszhoz kapcsolt mikroszatellit markerek vizsgálata őszi búzán, BSc szakdolgozat

Szabadkai Levente (2010) Kísérletek növényi duplaszálú RNS vizes kivonatokól való tisztítására, MSc diplomamunka

Tompa Gábor (2010) Az Arabidopsis thaliana vad tipusú és cbp20 mutáns bőrszövetének összehasonlító morfológiai vizsgálata, MSc diplomamunka

Virág Áron (2010) A Cryphonectria parasitica elterjedése és a fertőzés elleni biológiai védekezés, BSc szakdolgozat

Zámbó Ágnes (2010) Kísérletek a Capsicum chinenense-ben feltételezett új kriptovírus izolálására, BSc szakdolgozat

Bognár Ádám (2009) Egy nem-radioaktív hibridizálási eljárás bevezetése és alkalmazása feltételezett BCV klónok eredetének igazolására, BSc szakdolgozat

Palásthy Ágnes Nóra (2009) Erős statikus mágneses tér hatása növényekre, BSc szakdolgozat

Pósa Tímea Borbála (2009) Különböző alanyú cseresznyefákban előforduló fonalas gombák azonosítása molekuláris markerekkel, BSc szakdolgozat

Szikriszt Bernadett (2009) Levélrozsda-fertőzés hatásának transzkripciós szintű vizsgálata rezisztens és fogékony búzavonalakban, MSc diplomamunka

Árvay Katalin (2008) Kísérletek növényi endogén duplaszálú RNS-ek virális eredetének alátámasztására, MSc diplomamunka

Dorbrányi Szandra (2008) Duplaszálú-RNS specifikus ellenanyagok kifejezése Arabidopssis növényekben és a morfogenezisre gyakorolt lehetséges hatások vizsgálata,MSc diplomamunka

Kabai Mónika (2008) Apoplasztikus endo-1,3-ß-D-glükozidáz aktivitásának vizsgálata levélrozsdával fertőzött fogékony és ellenálló búzavonalakban, MSc diplomamunka

Rab Enikő (2008) Búza apoplaszt fehérjék kifejeződésének vizsgálata normál és stressz körülmények között, MSc diplomamunka

Geösel András (2008) Immundiagnosztikai eljárás kidolgozása a csiperkében előforduló vírusok kimutatására, MSc diplomamunka

Vajda Gergely Balázs (2006) Putatív dsRNS vírusok előfordulásának vizsgálata paprika génbanki gyűjteményben, MSc diplomamunka

Villányi Vanda (2006) A poliaminok szintjének változása a kadmiumstressz kezdeti szakaszában, MSc diplomamunka

Nagy Gábor (2004) Duplaszálú RNS-specifikus ellenanyagok kifejeződése a növény különböző sejtkompartimentumaiban és szerveiben, MSc diplomamunka

Kálai Katalin (2002) Egyláncú ellenanyag-származékok (scFv) kifejezése dohányban és a vizsgálatukra irányuló fehérje-analitikai módszerek bevezetése, MSc diplomamunka

Dalmadi Ágnes (2001) Alga koncentrátumok árpa növényekre gyakorolt hatásának és citokinin tartalmának vizsgálata, MSc diplomamunka

Domoki Mónika (2001) Kísérletek stressztűrő paradicsomnövények előállítására genetikai transzformáció segítségével, MSc diplomamunka

Fábián Mónika (2001) Prunus x davidopersica 'Piroska' in vitro szaporítása és anatómiai vizsgálata, MSc diplomamunka

Harrach Borbála (2001) Kadmium hatása a DS2 génnel transzformált burgonya növényre, MSc diplomamunka

Kónya Tímea (2001) Nikkel és kadmium hatása a klorofill-proteinek képződésére árpa csíranövénye zöldülése során, MSc diplomamunka

Tóth Szilvia Zita (2001) Rövid idejű hőkezelés hatása árpa csíranövények egyes fotoszintetikus és enzimatikus paramétereire, MSc diplomamunka

Novák Gabriella (2000) Hajtásregeneráció és transzformáció Populus alba szövettenyészetekben, MSc diplomamunka

Örsi Bernadett (2000) Mikroalgák hatásának vizsgálata különböző növények mikroszaporításában, MSc diplomamunka

Delley Zita (1999) Kadmium okozta oxidatív stressz árpa csíranövényekben, MSc diplomamunka

Kincsek Boglárka (1999) Oxidatív enzimek működése kadmium terhelés hatására borsó növényen, MSc diplomamunka

Szabó Renáta Kreszcencia (1999) Hajtásregeneráció az Atropa belladonna szövettenyészeteiben, MSc diplomamunka

Mazzag Tímea (1998) A kadmiumhatás viszgálata dohány szövettenyészeteiben, MSc diplomamunka

Szabó Szilvia (1997) Oxidatív enzimek aktivitásváltozása kadmium kezelt növényekben, MSc diplomamunka

Hegedűs Attila (1996) A kadmium és kolchicin okozta stresszhatás összehasonlító élettani vizsgálata, MSc diplomamunka

Kóta Zoltán (1996) Fotoszintetikus szervezetek nehézfém stresszre bekövetkező szerkezeti változásainak vizsgálata, MSc diplomamunka

Szabady Éva (1996) A kadmium hatása a fotoszintetikus apparátus kialakulására, MSc diplomamunka

Bellon Andrea (1995) A citormfű (Melissa officinalis L.) különböző klónjainak mikroszaporítás által történő összehasonlítása és a szaporítástechnológia kidolgozása, MSc diplomamunka

Vacsi Andrea (1995) A Platycerium fajok mikroszaporítása, MSc diplomamunka

Vajda János (1994) A higany hatása a borsosmenta in vitro morfogenezisére,MSc diplomamunka

Gombos Zsolt (1993) Artemisia annua L. in vitro mikroszaporítása, MSc diplomamunka

Nikovics Krisztina (1993) A zsírsavtelítetlenség szerepe a magas hőmérséklet és a magas fényintenzitás kivédésében, BSc szakdolgozat

magyar